Regulamin Salonu masażu
Venus & Achilles

Bo zasady trzeba mieć i się ich trzymać

1. Przy pierwszej wizycie, klient jest zobowiązany do wypełnienia karty klienta/pacjenta z danymi osobowymi oraz o stanie zdrowia. Skorzystanie z usług masaży jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon Venus & Achilles. Wypełnienie karty jest obowiązkowe.

2. Prosimy o przybycie na 10 minut przed rozpoczęciem zabiegu w celu wypełnienia karty.

3. Zastrzegamy sobie prawo do skrócenia zabiegu o czas spóźnienia. W takim przypadku klient jest zobowiązany uregulować płatność za zamówioną usługę w pełnej wysokości.

4. W przypadku rezygnacji z zabiegu prosimy o anulowanie wizyty z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

5. W przypadku braku anulowania rezerwacji do czasu jej rozpoczęcia, zostanie naliczona opłata w wysokości 50% wartości zarezerwowanej usługi.

6. Karta podarunkowa uznana zostaje jako zrealizowana w razie braku anulowania rezerwacji na minimum jeden dzień przed umówioną wizytą, lub niezjawieniu się klienta na umówionej wizycie. Karta podarunkowa nie może być zwrócona ani wymieniona na pieniądze, a jedynie wykorzystana na zakup usług w naszym salonie.

7. Osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów mogą korzystać z usług masażu w Salonie masażu Venus & Achilles.

8. Prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych przed wejściem na zabieg.

9. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania wykonania zabiegu, jeśli terapeuci spotkają się z zachowaniem klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (agresja, propozycje seksualne itp.). W takim przypadku klient zobowiązany jest do uregulowania rachunku za zamówioną usługę.

10. W przypadku zmiany ceny usługi, klient korzystający z karty podarunkowej jest zobowiązany do dopłaty różnicy pomiędzy wartością karty a aktualną ceną usługi.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na naszej stronie internetowej i w siedzibie salonu.

Scroll to Top